Едва ли нещо би могло да свързва Челси Латимър и Дейвид Уинтър — та те са толкова различни! Челси е авторка на исторически романси, зареяна във въображаемия свят на своите герои, а Дейвид е способен хирург, стъпил здраво на земята.

Ала неудържимата страст, която пламва между тях, е съвсем истинска…

Издание:

Катрин Каултър. Озарена от любов

ИК „Арлекин-България“ ЕООД, София, 1995

Редактор: Ани Димитрова

ISBN: 954–11–0296–4