5 Светицата
La santa,

4,5 Плащат ми да сънувам
Me alquilo para soñar,

4,4 Страх през август
Espantos de agosto,

5,6 Мария дос Прасерес
María dos Prazeres,

4,6 Трамонтана
Tramontana,

5 Щастливото лято на госпожа Форбес
El verano feliz de la señora Forbes,

5,2 Следата от кръвта ти по снега
El rastro de tu sangre en la nieve,

Издание:

Габриел Гарсия Маркес. Дванайсет странстващи разказа

Колумбийска, първо издание

Превод от испански: Майя Илиева, Боряна Цонева

Редактор: Лъчезар Минчев

Художествено оформление: Филип Малеев

Фотограф: Марио Маринов

Технически редактор: Езекил Лападатов

Коректор: Петя Калевска

Дадена за набор октомври 1993 г.

Подписана за печат ноември 1993 г.

Излязла от печат декември 1993 г.

Формат 84X108/32

Печатни коли 13. Издателски коли 10,92 Шрифт Таймс

Издателство „Лъчезар Минчев“, София, 1993 г.

Печат, брошура и подвързия: ДФ „Полиграфически комбинат“, София

ISBN: 954-412-015-7