Московският губернатор отново е изправен пред тежка криза — на територията на поверената му губерния е убит генерал Храпов, близък на престола, омразен на множащите се противници на държавността. Храпов е убит във влака, на път да поеме новото си назначение — губернатор на сибирските територии. Отговорността за наглото и хладнокръвно престъпление носи вероятно някоя от терористичните групи, които се множат в империята. Престъпникът е проявил нечувано безочие — не само че убива генерала в непосредствена близост до неговите подчинени и охрана, но се добира до жертвата си, представяйки се за статски съветник Ераст Петрович Фандорин.

Фандорин трябва да спасява своя покровител, стария княз, от гнева на императора и от интригите на петербургската камарила — а има и лични сметки за разчистване с човека, забил кинжал в гърдите на генерал Храпов. Единствената следа са инициалите БГ гравирани на дръжката на кинжала.

Решава се бъдещето на многовековната империя, която вече е на ръба на пропастта и само крачка я дели от кървавия хаос на революцията.

Бомбените атентати зачестяват. Фандорин е застрашен да стане жертва на политически интриги, на користните планове на кариеристи — за да се озове накрая сам срещу демоничния убиец.

5,1 Статски съветник
Статский советник,

Издание:

Борис Акунин. Статски съветник

Превод: София Бранц

Редактор: Боряна Джанабетска

ИК „Еднорог“, София, 2003 г.

ISBN: 954-9745-66-X