След като Ерагон и драконът му Сапфира спасяват бунтовниците Варден от внезапното нападение на ургалите, откритият сблъсък със злия владетел на Империята — Галбаторикс, е въпрос само на време.

Ерагон трябва да замине за страната на елфите, където да продължи обучението си в боравенето с меча и магиите, за да стане истински Ездач, достоен за отредената му от съдбата роля в тези смутни, но и героични времена. Пътят до Елесмера и престоят в приказните гори са изпълнени с безброй приключения, предизвикателства и важни житейски уроци и за Ерагон, и за Сапфира. Докато двамата се готвят да изпълнят дълга си на Ездач и дракон, войските на Империята минават в настъпление. На бойното поле Ерагон влиза в смъртоносна схватка със смятания за мъртъв Муртаг и разкрива зловеща тайна от своето минало, която ще има неочаквани последици за него.


Издание:

Кристофър Паолини. Първородният

Американска, първо издание

Превод: Симеон Димитров Цанев

Отговорен редактор: Венера Атанасова

Коректори: Юлияна: Василева

Компютърна обработка: Калин Гарабедян

Художествено оформление на корица: Джон Джуд Паленкар, 2005 г.

ИК „Хермес“ — Пловдив, 2007 г.

ISBN-10: 954-26-0484-X

ISBN-13: 978-954-26-0484-6