5 Гианея
Гианэя,


Издание:

Георги Мартинов. Гианея

Научно-фантастичен роман

Издателство „Отечество“, София, 1977

Превод от руски: Мая Халачева

Първо издание

 

Редактор: Елена Коларова

Художник: Л. Рубинщайн

Художествен редактор: Светлана Йосифова

Технически редактор: Петър Балавесов

Коректори: Христина Денкова, Албена Янкова

 

Индекс 11/9537623531/6156-5-77

Дадена за печат на 9.VIII.1977 г. Подписана за печат на 30.XI.1977 г.

Излязла от печат на 25.XII.1977 г.

Издателски коли 18,14. Печатни коли 28

Формат 1/32/70/100. Цена 0.87 лева

Издателство „Отечество“, бул. Г. Трайков, 2а

Печатница „Балкан“

 

Библиотека Приключений и научной фантастики

Георгий Мартынов. Гианея

Издательство „Детская литература“, Ленинград, 1965

 

Година на първото руско издание: 1963

Електронен вариант на руски: http://lib.rus.ec/b/250499/read

Съдържа допълнителни четвърта и пета част, друг епилог, които не са преведени на български.