5,7 Крокодилът Гена и неговите приятели
Крокодил Гена и его друзья,

Издание:

Едуард Успенски

Крокодилът Гена и неговите приятели

 

Руска

Трето издание

 

Художник: Рада Якова, 2001

Компютърен дизайн: Рада Якова, 2001

Формат 70х90/16. Печатни коли 7

Цена: 3,49 лв.

 

Издателство „Дамян Яков“, София, 2001

Печат ПК „Димитър Благоев“, София, 2001

ISBN 954-527-178-8