Доктор Мартин Фаръл, за когото най-важното в живота е професията му на неврохирург, разкъсва съдбата си между три жени. Той обича всяка една от тях, но душата му принадлежи на Мери — първата му, отчаяна, горчива, унищожителна любов. Джеси, Мери и Хейзъл — всяка посвоему изпитва щастието, но познава и страданието. Съдбите на героите са вплетени в пулсиращ възел от любов и изневяра, стремеж към самореализация и щастие, горчиво отмъщение.


Издание:

Белва Плейн. Ветрове без посоки

ИК „Хермес“, Пловдив, 1994

Редактор: Валентин Георгиев

Коректор: Недялка Георгиева

ISBN: 954–459–173–7