Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.

Издание:

Ърскин Колдуел. Близо до дома

Редактор: Кирил Хавезов

Коректори: Йорданка Маркова, Лидия Стоянова

„Народна култура“, София, 1963 г.