Авторът Джим Корбет е известен ловец и любител на природата, роден и живял в Индия. Повечето от разказите в книгата са посветени на тигрите-човекоядци, които са страшен бич за селяните в Северна Индия. Ловецът убива кръвожадните нападатели, но същевременно доказва, че човекоядството при дивите зверове не е в природата им, а възниква само при особени обстоятелства. Той разказва за принудителните си схватки със зверовете, а между редовете струи неговата голяма любов към природата и хората, грижата за запазването на хармонията между тях.

Книгата представлява интерес за читателите от всички възрасти, които обичат да четат за дивата природа и нейните обитатели.

6 Предговор
Authors Note,

4,8 Робин
Robin,

5,7 Чоугарските тигри
The Chowgarh Tigers,

5,8 Поуалгарският самец
The Bachelor of Powalgarh,

5,8 Моята любима риба
The Fish of my Dreams,


Издание:

Джим Корбет. Човекоядците от Кумаон

Езиков редактор: Христина Киркова

Художник на корицата: Румен Ракишев

Художник-редактор: Михаил Макариев

Технически редактор: Катя Шокова

Коректори: Емилия Вучкова и Виолета Ценова

Народност английска

Издание второ. ЛГ III — 1.

Дадена за набор на 13.VIII.1980 г.

Подписана за печат на 10.XI.1980 г.

Излязла от печат на 23.I.1981 г.

Формат 60/84/15

Печатни коли 13

Издателски коли 12,13

УИК 13,25

Поръчка на издателството №107/80 г.

Цена 1,13 лв.

Държавно издателство „Земиздат“ — София Бул. „Ленин“ 47

ПК „Георги Димитров“ — София

ДП „Атанас Стратиев“ — Хасково