Тур Хейердал
Древният човек и океанът

(В търсене на зараждането на навигацията и разпространени по море цивилизации)

Древният човек — смел и опитен покорител на моретата и океаните. Така ни го представя — при това убедително — световноизвестният норвежки изследовател Тур Хейердал. Авторът представя плавателните средства на древните хора и проследява пътя им през океана, опирайки се на най-новите открития на археологията, етнографията, ботаниката и на другите сродни науки, които дават основание да се преразгледат досегашните представи за това как се е разпространявала цивилизацията хиляди години преди нашата ера.

Издание:

Тур Хейердал. Древният човек и океанът

Норвежка, първо издание

 

Преводач: Герасим Величков

Редактор: Димитричка Железарова

Художник: Иван Кенаров

Технически редактор: Белчо Белчев

Коректори: Светла Димитрова, Мария Филипова

 

Дадена за набор на 27. VI. 1983 г.

Подписана за печат на 19. Х. 1983 г.

Излязла от печат ноември 1983 г.

Изд. № 1693 Формат 60/90/16

Печатни коли 30,25 Изд. коли 30,25 УИК 28,22

Цена 2,08 лв. ЕКП 95326; 226112409-4-83

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

ДП „Стоян Добрев-Странджата“ — Варна

Пор. № 190

 

© Thor Heyerdahl, 1979

Early man and the ocean

Doubleday&Company, Inc, New York, 1979