5,7 Владетелят на света
Властелин мира,

5 Скок в нищото
Прыжок в ничто,

Издание:

Александър Беляев

Избрани произведения, 3 том

Владетелят на света. Скок в нищото

 

Превод от руски: Асен Траянов, Минка Златанова

Съставител: Елена Коларова

Рецензент: Светлозар Игов

Редактор: Елена Захариева

Художник: Илия Гошев

Художник-редактор: Васил Миовски

Технически редактор: Георги Ценов

Коректор: Свежана Бошканова

Издателство „Отечество“, София, 1989

Държавна печатница „Д. Найденов“ — В. Търново