Преподавател по философия, Брена Луелин е свикнала на спокоен, изпълнен със сигурност живот. Докато не попада в плен на ледените сребристи очи на Райдър Стърн. Дръзкият писател й доказва, че в прегръдките му е способна да забрави кризата в кариерата. Той изисква пълно себеотдаване и не допуска компромиси в името на любовта…

4,3 Въпрос на чест
Affair of Honor,


Издание:

Джейн Ан Кренц. Въпрос на чест

ИК „Арлекин България“, София, 1994

Редактор: Ирина Димитрова

ISBN: 954–11–0164-Х