Благодатната планета Перн, заселена от дълбока древност със земни колонисти е подложена на периодични бедствия — космическо нашествие на сребристите нишки. Това е една странна форма на живот, унищожаваща всяка жива материя. Жителите на планетата, забравили техническите постижения на предците си, се спасяват от заплахата в каменни градове — Холдове.

Но основното средство за защита са могъщите, благородни дракони — полуразумни същества, чието огнено дихание изгаря смъртоносните нишки. Единствено надарени с телепатични способности хора могат да осъществят контакт с драконите.

И само те могат да спасят прекрасния Перн.

Издание:

Ан Маккафри. Походът на дракона

Ездачите на Перн Книга II

Първо издание

Превод: Десислава Владимирова

Редактор: Ангел Манчев

Печат „Полипринт“ — Враца

Издател: Абагар Холдинг — 1995 г.

ISBN: 954-584-134-6