Ротгар, бившият господар на Лангуолд, стои унизен пред лейди Мария де Кързън. В нейните нормански ръце е поставен животът на този златокос саксонски боец, върнал се в земите, които обича, но вече не владее. В самотната борба на Мария да опази новопридобитите владения на своя злощастно ранен брат, помощник може да й бъде единствено Ротгар. Тя го освобождава от веригите, но в същия миг оковава в тях собствената си душа. Страстта пламва между тях, но Лангуолд ги разделя. Може ли любовта да хвърли мост през тази огромна пропаст?

Издание:

Дона Валентино. Покорена от една целувка

ИК „Ирис“, София, 2004

ISBN: 954-455-062–6