5,3 Сивия кон
The Pale Horse,

Издание:

Агата Кристи. Сивия кон

 

Редактор: Теодора Димитриева

Художник: Олга Паскалева

Художествен редактор: Петър Тончев

Технически редактори: Виолета Кръстева и Веселина Недялкова

Коректори: Александра Хрусанова и Янка Енчева

 

Издателска къща: „Български писател“, София

Печат и подвързия: ДФ „Димитър Благоев“, София