5,2 Протоколи на ционските мъдреци
Протоколы сионских мудрецов,

Издание:

Ашер Гинсберг. Протоколи на Сионските мъдреци

Прев. [от рус., предг.] Н. Рашков. — 2. изд. — София: Хелиопол, 2003 ([София : Коректа])

Съдържа и Новите протоколи на сионските „мъдреци“.

1. изд. 1943 в Серия Национална България.

ISBN 954-578-132-7