Една загадъчна сила е решена да покори Крин. Млада жена, защитавана от своята армия черни рицари, призовава мощта на непознат бог, който да й помага, докато редиците на войската й покоряват земите на континента Ансалон. Душите на мъртвите ограбват магията на живите. Могъщ дракон планира да завладее най-скъпото за елфите — тяхната земя.

В настъпилия хаос група храбри и самоотвержени герои се борят срещу безсмъртното присъствие, което се оказва на пътя на всичките им планове. А пълзящият мрак заплашва да погълне надеждата, вярата и светлината.

Войната на душите е в разгара си.


Издание:

Маргарет Вайс, Трейси Хикман. Драконите на изгубената звезда

Серия Войната на душите, №2

Превод: Петър Тушков

Редактор: Милена Иванова

Коректор: Ангелина Вълчева

Дизайн на корицата: Бисер Тодоров

Предпечатна подготовка: Николай Стефанов

ИК „ИнфоДАР“ ЕООД, 2006 г.

ISBN-10: 954-761-206-9

ISBN-13: 978-954-761-206-8