От вулканично езеро в Панама извира лъкатушеща река. Тук преди векове инките са криели златото и скъпоценните камъни, които са си върнали от конквистадорите чрез ограбване на керваните им.

Легендата разказва, че „Два пъти откраднатото съкровище“ е заровено от столетия в джунглата на Панама… Всичко започва в една търговска къща в Париж. Приятел от гимназията прави услуга на геолога Филип Мърсър, като му предлага да купи рядък ценен дневник, написан по време на опита на французите да прокопаят Панамския канал. Но Мърсър не е единственият, който иска дневника. По следите му са изпратени трима китайски убийци…

Постепенно Мърсър осъзнава, че е разкрил сложен китайски заговор, който ще внесе смъртоносна промяна в баланса на световните сили. На риск е изложен контролът върху Панамския канал, който наскоро Съединените щати са предали на Панама. Единствено Филип Мърсър — с помощта на красивата Лорън Ваник, офицер от американската армия, група непоколебими командоси от френския Чуждестранен легион и свадливият осемдесетгодишен бивш морски капитан Хари Уайт — могат да попречат на заговора.

Издание:

Джак Дю Брул. Реката на тайните

Американска, първо издание

Превод: Юлия Чернева

Редактор: Иван Тотоманов

Художествено оформление на корица: „Megachrom“ — Петър Христов, 2004 г.

ИК „Бард“ ООД, 2004 г.

ISBN: 954-585-587-8