Когато съчинявах стиховете, които да бъдат събрани в „Албум с песни за любовта“, предназначени за Кралския филхармоничен оркестър, включих в него най-романтичната песен, която знам — „Славеи запяха на площад Бъркли“. Всяка една от Песните за любовта е изпъстрена с мои лични спомени и стихове. Ето какво бях написала точно за гореспоменатата песен:

Тази песен е изпълнена с много скъпи за мен спомени. Аз наистина се влюбих на площад Бъркли и кълна ви се, в клоните наистина пропяха славеи, когато ме целунаха.

Още пазя спомена за аромата на люляка и дъхавите бели цветове на филчето, за старинните къщи, чиито силуети се очертаваха на фона на небето, високите дървета над главите и пътеката, която водеше към малкия храм в средата на градината. Той бе толкова красив и ние бяхме така влюбени… така обсебени от любовта! С нас бе вълшебството на нощта и на младостта, което никога не може да се върне отново — освен в спомените ни.

4,4 Песента на славея
A Nightingale Sang,

Издание:

Барбара Картланд. Песента на славея

ИК „Абагар Холдинг“, София, 1992

Редактор: Елиана Владимирова

ISBN: 954–8004–79–8