Жителите на Крин познават войните от предишните епохи. Все още са живи някои от героите, участвали във Войната на Копието и в прогонването на Мрачната царица Такхизис.

Мнозина добре си спомнят разрухата, настъпила след Войната на Хаоса, с която приключи Четвъртата световна епоха, и заминаването на боговете.

Но ето, че сега започва нова война, по-ужасна от всяка друга. Война, в която залогът са сърцето и душата на самия свят.


Издание:

Маргарет Вайс, Трейси Хикман. Драконите на сломеното слънце

Серия Войната на душите, №1

Превод: Петър Тушков

Редактор: Милена Иванова

Коректор: Ангелина Вълчева

Дизайн на корицата: Бисер Тодоров

Предпечатна подготовка: Николай Стефанов

Издателска къща „ИнфоДАР“ ЕООД, 2005 г.

ISBN: 954-761-174-7