Дафни дю Морие
Птиците

(Психофантастични разкази)

4,9 Птиците
The Birds,

5 Ябълковото дърво
The Apple Tree,

5 Сини лещи
The Blue Lenses,

4,8 Алиби
The Alibi,

5 Сега не гледай
Don’t Look Now,

4,2 Не след полунощ
Not after Midnight,

5 Особняк
The Breakthrough,

5 Миг
Split Second,

Издание:

Дафни дю Морие. Птиците. Психофантастични разкази

Подбор и превод: Мариана Шипковенска

Народна култура, София, 1987