Адам Ремингтън, херцогът на Силвъркоув, е принуден да се ожени за Виктория Таунсенд. Неговата първа целувка в брачната нощ запалва у нея незагасващ огън. Малко по-късно същата нощ Адам излиза и повече не се връща. Неочаквано той отпътува за Америка. Но дали това е истината, в която Виктория трябва да повярва? И сега, седем години след неговото бягство, тя копнее за верен съпруг и семейство. За да се освободи от този нереален брак, Виктория се впуска в издирване на изчезналия Адам Ремингтън — едно дълго пътуване към опасности и още по-рискована любов.

Гърбът му е в белези от камшика на търговеца на роби, но едно изгарящо желание крепи Адам Ремингтън в продължение на седем мъчителни години. След отвличането му в брачната нощ, той все още чува изречените с насмешка думи на своя похитител за предателството на красивата му годеница. Непримирим, безмилостен и несломен, той избягва от плен. Жената, която го е измамила, трябва да получи своето отмъщение. Но ужасният му план за мъст ще доведе и двамата до трагедия или може би до начало на нещо прекрасно…

4,8 Таен обет
Shadowed Vows,

Издание:

Сю Рич. Таен обет

ИК „Калпазанов“