Уважаеми читатели,

има събития в тази книга, които ще ви се сторят познати. Това е така, защото някои от творбите, които ви представяме, са първообрази на популярни романи на Карл Май. Вие имате уникалната възможност да се запознаете с тези оригинали, непубликувани досега, от които се раждат едни от най-четените, ненадминати в приключенския жанр, произведения на писателя.

5,7 Инн-Ну-Вох, индианският вожд
Inn-nu-woh, der Indianerhäuptling,

5,7 Олд Файерхенд
Old Firehend,

5,4 Розата на Кахира
Die Rose von Kahira,

5,8 Бот Шътърс
Die „Both Shatters“,

5,6 Гумът
Die Gum,

5,2 Аква бенедета
Aqua benedetta,

5,6 Един селфмейдмън
Ein Selfmademan,

4,8 Африканерът
Der Afrikaander,

5,2 Отмъщението на ери
Die Rache des Ehri,

4,5 Ибн ел ’амм
Ibn el ’amm,

4,8 Робска мъст
Sklavenrache,

5,5 Магреб ел акса
Maghreb-el-aksa,

6 Двамата кулледжи
Die beiden Kulledschi,

Издание:

Карл Май. Олд Файерхенд

Редактор: Мая Арсенова

Коректор: Мариета Суванджиева

Техн.редактор: Никола Хростов

Оформление на корицата: Студио „Seven“, Габрово

Издателство „Калпазанов“, Габрово, 1998

 

Band 71. Old Firehend. Karl-May-Verlag, Bamberg