Приели предизвикателството на съдбата, Колби Савагар и Даяна Прентис не си правят илюзии, че съвместният им живот ще мине лесно и безоблачно. Предстои им да разчистят преди всичко сметките си с миналото. Но легендата за пещерата под близкия водопад ги обединява и странният сън, напомнящ за легендата, продължава да ги спохожда. Докато те не разчупват веригите и не поемат по новата пътека на своя живот…

Издание:

Джейн Ан Кренц. Споделен сън

ИК „Коломбина“