Колби Савагар и Даяна Прентис случайно се озовават по едно и също време в малко затънтено градче в провинцията. Той е писател и търси усамотение в къщата, в която е израстнал с една ексцентрична леля, за да довърши книгата си. Тя се надява по време на дългата си лятна отпуска да подреди своите планове за бъдещето. За тяхна изненада легендата за пещерата под близкия водопад ги обединява и странен сън, напомнящ за легендата, ги спохожда и двамата. Този сън, необяснимо за тях, е свързан със съдбите им…

4,7 Сънят
Dreams 1,

Издание:

Джейн Ан Кренц. Сънят

ИК „Коломбина“