Издание:

Петър Бобев. Жрицата на змията

Редактор: Лиляна Илиева

Художник: Александър Поплилов

Худ. редактор: Васил Йончев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Мария Ждракова, Величка Герова

Дадена за печат на 7. IV. 1965 г. Печатни коли 197/8.

Народна култура, София