4,2 Предговор (Азазел)
Introduction (Azazel),

5 Една песенна нощ
One Night of Song,

4,7 На победителя
To the Victor,

4,6 Въпрос на принципи
A Matter of Principle,

4,4 Вредното питие
The Evil Drink Does,

4,8 Препускане в снега
Dashing Through the Snow,

5,2 Той пътува най-бързо
He Travels the Fastest,

5 Въпрос на вкус
The Eye of the Beholder,

4,5 Устройството на ума
The Mind’s Construction,

5,2 Галатея
Galatea,


Издание:

Айзък Азимов. Азазел. Издателство „Книжен тигър“, 1993 г.