Амбициозна програма е обхванала цялата информация на земята — за личния живот на хората, за изкуството, науката, икономиката…

Създадена е втора реалност, която включва всичко — от медицинското досие на конкретния човек до най-сложните научни проекти. Постепенно изкуствената реалност се превръща в първа по важност — съществуването на човека зависи от присъствието му като база данни. Неприкосновеността на личния живот е пожертвана в името на абстрактни предимства.

Един от създателите на програмата решава да заличи своето досие — благодарение на компютърните си познания той има възможност да прониква в Централния компютър и да си създава фалшиви самоличности. Но това предопределя и неговия начин на живот.

5 Името ми е легион
My Name is Legion,

Издание:

Роджър Зелазни. Името ми е легион

Издателска къща „Пан“, 2000

Редактор: Валери Иванов

Формат: 16/56/84

Предпечат: ЕТ „Катерина“

Печат: „Балкан прес“ АД

ISBN 954–657–326–4