Приключенията на смелия Артур, своенравната принцеса Селения и симпатичния Бетамеш продължават…

В търсене на скритото съкровище и дядото на Артур, те проникват в сърцето на злото — Забранения град, наречен Некрополис. Там обаче ги очаква самият му властелин — Малтазар Прокълнатия. Злодеят има коварен план — да се ожени за Селения, за да стане пълновластен господар на Седемте земи. Дали обаче дръзката принцеса не е дала вече сърцето си на някой друг?

5,4 Артур и забранения град
Arthur et lacite interdite,

Издание:

Люк Бесон. Артур и забранения град

Редактор: Юлия Юрукова

Рецензент: Огняна Иванова

Оформление: на корица „Ин Дриймс“

Издателство: „Слънце“, 2003

Предпечат: Вихра Стоева

Коректор: Снежана Бошнакова

ISBN: 978–954–742–110–3