Книгата е сборник от очерци за най-големите морски катастрофи през последните няколко века. Тя въвежда читателя в един свят на сложна техника, професионално умение, деликатни взаимоотношения. Разглеждат се предпоставките за морските аварии и последиците от тях.

5,3 Тайните на морските катастрофи
Тайны морских катастроф

Издание:

Лев Скрягин. Тайните на морските катастрофи

Издателство „Техника“, 1984