5,4 Червената шапчица
Le Petit Chaperon rouge,

5,7 Котаракът с чизми
Le Maître Chat ou le Chat botté,

5,3 Малечко-палечко
Le Petit Poucet,

6 Пепеляшка
Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre,

5,6 Рике с Перчема
Riquet à la houppe,

5,2 Синята брада
La Barbe bleue,

5,6 Спящата хубавица
La Belle au bois dormant,

5,8 Вълшебници
Les Fées,


Издание:

Шарл Перо. Приказки

Редактор: Надя Трендафилова

Художник: Петър Чуклев

Художествен редактор: Михаил Руев

Технически редактор: Гинка Григорова

Коректор: Елена Иванова

Издателство „Народна младеж“, София, 1976