Георги Мишев (род. в 1935 г.) вече дълги години наблюдава, отразява и коментира промените в битието и съзнанието на българина през последните десетилетия на века, който си отива. И ако в България от съвсем близкото минало „вилната зона“, проблематизирана от този известен наш писател, бе станала едновременно синдром и символ, обобщение на социално заболяване, прилепчиво и нелечимо, „Дунав-мост“ е метафора на още по-страшно явление, на една реалност, също опустошена и опустошаваща душите, но чието насилие над хората изтръгва от нас не смях, а страх, дълбок ужас. Изключително проницателен, точен, саркастичен, авторът не осъжда героите си — те се борят за оцеляване както могат и стават жертви на онова, което сами носят и изразяват.


Издание:

Художник: Борислав Ждребев

Издателство „Хемус“

ISBN 954–428–198–3