В бурните последни десетилетия на шестнадесети век Японската империя се гърчи в хаос поради разпадането на шогуната и междуособиците на местните господари, борещи се за по-голяма власт. Монасите-воини в своите укрепления препречват пътищата към столицата. Унищожават се замъци, заличават се села, палят се ниви. И сред тази разруха, трима мъже мечтаят да обединят нацията. В едната крайност е обаятелният, но твърде напорист Нобунага, чиято безмилостна амбиция унищожава всичко по пътя си. На другия полюс е студеният, пресметлив Иеясу, вслушващ се в мъдрите съвети, храбър в битките и твърде зрял за възрастта си. Но ключовият камък в тази троица е най-запомнящият се — Хидейоши, издигнал се от незначителната длъжност носач на сандали до титлата Тайко — абсолютен владетел на Япония от името на Императора.

5,6 Тайко
新書太閤記,


Издание:

Ейджи Йошикава. Тайко

ИК „Вузев“, 1995

Художник на корица и титул: Норийоши Ораи

Редактор: Владимир Зарков

ISBN 954–422–035–6

Издадено за първи път на японски език: Фумико Йошикава, 1967

Превод на английски език: „Коданша Интернешънъл“, 1992

На български език романът „Тайко“ се издава по споразумение с „Коданша Интернешънъл“. Преводът е осъществен от английското издание по препоръка на „Коданша Интернешънъл“.