Ричър си поръчва кафето в пластмасова чаша, а не в порцеланова. Така може да си тръгне веднага. Не притежава нищо и не носи нищо със себе си. Не е срещал жена, която да му устои. Нито случай, който да не разреши.

Но този нов случай го тревожи. Истината му убягва. Налага се да се зарови в подробностите. Да тръгне по следите. Да го направи по трудния начин. Докато това, което е започнало на една оживена улица в Ню Йорк, най-сетне не избухне на пет хиляди километра оттам. В тихата английска провинция. Докато Ричър крачи сам през сенките. Въоръжен и опасен. Недосегаем.

Джак Ричър. Войник. Самотник. Герой.

Мъжете искат да са като него.

Жените искат да са с него.

Издание:

Лий Чайлд. По трудния начин

Издателство „Обсидиан“, София, 2006

Редактор: Димитрина Кондева

Художник: Николай Пекарев

Техн. редактор: Людмил Томов

Коректор: Петя Калевска

ISBN–13: 978–954–769–121–6

ISBN–10: 954–769–121–Х