Най-обаятелното приключенско фентъзи на годината
ТЪРСИ СЕ ЧИРАК

да изучи ЗАНАЯТА и ТАЙНИТЕ на МАГЬОСНИЧЕСТВОТО по дисциплината „ОГЪН“, от МАЙСТОР-МАГ, ВЪРХОВЕН ЗАКЛИНАТЕЛ, ЧУДЕСЕН ВЪЛШЕБНИК и

ПРЕСТИЖЕН ОГНЕГАДАТЕЛ!

Изисква се умно, послушно и схватливо момче, което да ми помага десет лета и повече от шестнадесет зими, за да изучава ИЗКУСТВОТО и НАУКАТА на ОГНЕГАДАТЕЛСТВОТО.

Необходимо е да бъде прилежно, бързо-инициативно, учтиво, и да притежава ОГРОМНО ЛЮБОПИТСТВО. Също така да е в състояние да чете и пише ръкописи ясно и четливо, и да не хърка, което може да прави по изключение само когато е заспало по гръб.

 

Подписал

ВЪЛШЕБНИКЪТ Флеърмън ФЛОУЪРСТОЛК

СПРАВКИ ВЪТРЕ

Издание:

Дон Келъндър. Огнегадателят

ИК „Плеяда 7“, София, 1993

Художник: Димитър Стоянов — ДИМО

Редактор: Христо Пощаков

ISBN 954-526-039–4