Когато лорд Чатъм спасява от поругание прелестната Ондин, пред него има само един начин да запази рицарската си чест — да поиска ръката й. Благодарната Ондин изпълнява желанието на своя спасител, но не може да си наложи да сподели леглото му. Ледът се разтопява едва когато, попада в двора на Чарлз II младата жена се оказва въвлечена в интриги, ревност и предателство…

5,3 Ондин
Ondine,

Издание:

Хедър Греъм. Ондин

Редактор: Правда Панова

Коректор: Виолета Иванова

ИК „Ирис“