Издание:

Робърт ван Хюлик. Манастирът на призраците

Редактор: Красимир Мирчев

Художествено оформление и корица: Виктор Паунов

Технически редактор: Стефка Иванова

ISBN 954–528–035–2