Започна се с една внезапна Странна приумица…

Поли Пъркс спешно трябваше да стане момче. Да отреже косата си и да носи панталони беше лесно. Да се научи да пърди и да се оригва открито, както и да усвои маймунската походка, й отне повече време…

Но вече е в армията и търси изгубения си брат. А има война. Винаги има война. И изведнъж, без подготовка, Поли и бойните й другари се оказват в центъра на военните действия, преследвани от врага. Единствената им утеха е най-хитрият сержант в армията и вампир, жадуващ за кафе. Е… и Тайната. И така, поели към сърцето на врага, те ще трябва да използват целия арсенал на…

Чудовищната команда.

5,5 Чудовищна команда
Monstrous Regiment,


Издание:

ИК „Вузев“ — „Архонт-В“, 2006

Редактор: Лилия Анастасова

ISBN–10: 954–422–088–7

ISBN–13: 978–954–422–088–4