Ним Голдман е вицепрезидент на компанията, която снабдява със светлина, топлина и енергия цяла Калифорния. Той има положението и всички жени, които би пожелал, но Ним знае, че кризата наближава. Скоро, много скоро гладът за електроенергия ще обхване едно от най-развитите общества.

 

Това е разказ за хората и електрическата енергия. За хората техния живот, амбиции, любов, предателство, съвест, алчност, страх…

 

„Това е книга, която не можете да оставите, Хейли дава достатъчно за парите ви.“

Дейли Мирър


Издание:

Артър Хейли. Свръхнатоварване

ИК „Богас“, София, 1993

Редактор: Весела Теофилова

Художник: Красимир Иванов

Коректор: Тамара Стаева

Техн. редактор: Мария Петрова

ISBN 954–8081–02–4