Издание:

Петър Бобев. Тигрицата на океана

Издателство „Български писател“, София, 1996

Художник: Ани Бобева

Коректор: Янка Енчева

ISBN 954-443-137-3