Издание:

Сакьо Комацу. Потъването на Япония

Издателство „Отечество“, София, 1983

Превод от японски със съкращения: Елза Димитрова

Рецензенти: Васил Райков, Любомир Пеевски

Редактор: Асен Милчев

Художник: Николай Тодоров

Художествен редактор: Борис Бранков

Технически редактор: Петър Балавесов

Коректор: Йорданка Некезова