Източник: Словото

 

Издание:

Радой Ралин, „Кадровикът Теофраст. Сатирични есета“, С. 1987