— Обзалагам се на двадесет хиляди лири с този, който иска аз да обиколя света за осемдесет дни, или хиляда деветстотин и двадесет часа, или сто и петнадесет хиляди и двеста минути. Приемате ли?

— Приемаме — отговориха господата Стюарт, Фалентен, Съливан, Фланаган и Ралф, след като се разбраха помежду си.

— Добре — каза господин Фог. — Влакът от Дувър заминава в осем и четиридесет и пет. Ще хвана него.

Жул Верн (1828—1905) — един от най-четените романисти, превеждан на 148 езика — е роден в Нант, Франция, като още с първите си произведения е признат за основоположник на „научната фантастика“. Той представя реалистично дори и най-малките подробности. „Пътешествие около света за 80 дни“ се базира на реалното пътуване на американеца Джордж Франсис Трейн. Сред най-известните му произведения са „Децата на капитан Грант“, „Капитан Немо“, „Тайнственият остров“, „Пет седмици с балон“, „Петнадесетгодишният капитан“ и др.

5,6 Пътешествие около света за 80 дни
Le Tour du monde en quatre-vingts jours,


Издание:

Жул Верн. Пътешествие около света за 80 дни

Издателство „Труд“, 2006