Трудно се живее с твърдоглавата Луси Браг. Шоз Савидж вижда това още първия ден, след като я е отвлякъл с надеждата да получи тлъст откуп. Но скоро тъмният хубавец привлича вниманието на опърничавата Луси. Завладява я безсрамно, всепоглъщащо желание. Заклева се да му избяга, но сърцето й я предава и тя тръгва след Шоз от блестящите салони на Ню Йорк чак до тропическия зной на размирна Куба. Осмелява се да мине през скандали и разочарования, да рискува живота си, но да спечели една смела и страстна любов.

5,2 Огньовете на рая
The Fires of Paradise,

Издание:

Бренда Джойс. Огньовете на рая

Издателство „Ирис“, 1999