Младата и привлекателна Мелиса Сеймур е изправена пред финансови трудности. Тя упорито отказва да ги разреши чрез сключване на брак и решава, че най-уместно може да избягва предложенията за женитба, като се маскира в непривлекателна стара мома. Но поредица от недоразумения и желанието да запази дома си и попечителството над младия си брат я изпращат директно в ръцете на Доминик Слейд, който е принуден да се ожени за нея и да свали всичките й маски.

5 Среднощен маскарад
Midnight Masquerade,


Издание:

Шърли Бъзби. Среднощен маскарад

ИК „Ирис“ 1996

Редактор: Христина Владимирова

Коректор: Виолета Иванова