Артър Хейли смята за свои приятели всички, които са купили негова книга, а те са 150 милиона души в 30 страни. Самият той е англичанин по рождение, канадец по паспорт, но действието на неговите модерни епоси за напрегнатото ежедневие в различни професионални сфери — „Летище“, „Хотел“, „Колела“, „Болница“ и най-новия „Вечерните новини“ — се развива предимно в САЩ. Сюжетите избира според интереса на хората към една или друга област от живота. Така е и с последния му засега бестселър „Вечерните новини“. Хейли винаги се е възхищавал от магията на телевизионната журналистика, а в Перу научил много неща за терористичната организация „Сендеро Луминосо“, но го посъветвали да не отива чак в базата им в Андите, за да не го сполети съдбата на трима убити там журналисти. Книгата си подготвял около три години. Както и предишните, „Вечерните новини“ съдържа не само информация, но и посланието, че „заложниците никога не бива да бъдат спасявани с цената на отстъпки пред похитителите“.

В неотдавнашно интервю А. Хейли обяви, че последната му книга ще бъде „Реторта“, а после иде изпробва силите си в късия разказ.

Мариана Мелнишка

5,2 Вечерните новини
The Evening News,


Издание:

„Интерпринт“, София, 1992

Художник Александър Алексов

Коректор Людмила Стефанова

ISBN 954-8026-05-8

Печат: ДФ „Полипринт“, Враца