В новообединена Германия се възраждат стари ужаси. Това е началото на Дните на хаоса — в ход са планове за дестабилизиране на Европа и САЩ.

Пол Худ и екипът му, намиращи се в Германия, за да закупят техника за новия Регионален оперативен център, се оказват въвлечени в кризата. Те откриват, че зад хаоса стои смайваща сила — групировка, която използва свръхмодерни технологии, за да насажда омраза и да влияе върху световните събития.

4,3 Хаос
Games of State,


Издание:

Том Кланси. Хаос

Оперативен център 3

Американска. I издание

ИК „Бард“, София

Превод Тодор Стоянов

Редактор Иван Топюманов

Художествено оформление на корица: Петър Христов, „Megachrom“

Формат 84/108/32. Печатни коли 22