4,9 Дървото на Юда
The Judas Tree,


Издание:

Издателство на Отечествения фронт, 1985 г.

Художник: Мария Табакова

Редактор: Вася Данова