Хората в салона се бяха превърнали в публика. И той ги хвана. Хвана ги, мамицата им! Вече нямаше значение, че е в евтина кръчма, пълна с бирени търбуси. От значение бе само смехът им, любовта им. Те прииждаха към Тоби на вълни. Първо ги накара да се смеят, после — да викат. Никога не бяха виждали нещо подобно, нито в това унило място, нито някъде другаде. Ръкопляскаха и крещяха. Още преди да свърши, проклетниците направиха всичко на пух и прах. Бяха свидетели на раждането на феномен.

5 Непознат в огледалото
A Stranger in the Mirror,


Издание:

ЕТ Едно Плюс-Перо, София

ISBN 954–448–014–5

Първо издание

Корица: Христо Алексиев

Редактор: Светлозар Жеков

Формат: 32/84×108. 19 печ. коли.

Печат: ДФ Полипринт, Враца

 

Warner Books, 1981