През пролетта на 1963 г. ОАС — антиголистка френска организация, установява контакти с Чакала — наемен убиец, нееднократно засичан, но неидентифициран от шпионските централи. Тази строго секретна информация означава — атентат срещу президента на Франция и непредвидими последици за Европа и света.

5,4 Денят на Чакала
The Day of the Jackal,


Издание:

ИК „Емас“ и ИК „Глобус“, 1999

Преводач: Павел Главусанов, 1991

Художник: Борис Драголов, 1999

 

Corgi Books, 1971